Tantsurühm

Laste (rahva)tantsurühm Lustipõnnid kasvas välja meie väikestest võimlejatest, kes algul osalesid beebide tundides, siis mudilaste võimlemistunnis ja seejärel 1.-4. klassi võimlemisrühmas, millega käidi nii võimlemispidudel kui ka noorte tantsupeol. 2023/24. hooajast ollakse tantsurühm, kus tantsivad 1.-4. klassi poisid ja tüdrukud. Hetkel on rühmas kohad täis, uusi tantsijaid võetakse vastu vaid vabade kohtade olemasolul või asendusliikmeks (võib käia trennis, kuid ei pruugi saada kõigile esinemistele, kui põhikoosseisust keegi ei puudu).

Et treeningud oleks mitmekülgsed, arendavad ja lõbusad, teeme nii üldfüüsilist trenni, mängulist võimlemist abivahenditega (pallid, siidirätikud jms), liikumismänge, õpime erinevaid tantse (showtantsud, pärimustantsud, rahvatantsud, võimlemispeo võimlemiskavad), lisatrennides ja laagrites toimuvad ka akrobaatika ja lastejooga tunnid, kunstitegevused, ujumine, etiketikoolitused, loodusõppematkad jms.

Eesmärgiks lisaks heas seltskonnas lõbusale treenimisele on osalemised erinevatel esinemistel ja võistlustel – võimlemispeod, tantsupeod (Harjumaa tantsupidu, üldtantsupidu), tantsuolümpia, tantsuvõistlused ja väiksemad esinemised lastevanematele. Kunagi jõuame esinema ehk isegi väljapoole Eestit. Lustipõnne võib kutsuda esinema erinevatele üritustele – oodatud on esinemiskutsed!

Treeningud toimuvad 1x nädalas pühapäeviti. Koolivaheaegadel toimuvad pikemad trennipäevad või päevalaagrid külalistreeneritega. Enne tähtsamaid esinemisi toimuvad lisaproovid, kus osalemine on kohustuslik.

Trenni tulemusena paraneb laste vastupidavus, pingutusoskus, koordinatsioon, rütmitunne, teistega arvestamine, koostööoskus ja suhtlemine. Trennilapsed saavad juurde uusi sõpru, enesekindlust ning esinemisjulgust. Lisaks õpitakse hindama ja kandma Eesti rahvarõivaid.

Meie trennides on oluline distsipliin – regulaarne ja aktiivne osavõtt treeningutest, kuhu saabutakse hilinemiseta. Esinemistel kantakse ühtset riietust. Lastel on ühesugused nimelised trennisärgid. Lustipõnni tantsurühmas osalemine eeldab nii lastelt kui vanematelt kohusetunnet ja pühendumist, peredelt toetavat suhtumist.

2024. aastal on meie suureks eesmärgiks saada rühmale rahvarõivad. Kuna 16 komplekti uute rahvarõivaste hankimine on väga kallis, siis on oodatud annetused. Ka tantsulastega koos kodukohvikuid jms tehes või esinemas käies püüame rahvarõivaste ostuks raha koguda. Iga väikseimgi panus on oodatud! Meie rahvarõivaste soetamist toetab 50% ulatuses Eesti Kultuurkapital.

Saku Lustipõnnide katusorganisatsiooniks (sh arvete väljastajaks) on OÜ Kütteprojekt – perefirma, mille üheks väikeseks haruks on Lustipõnnid, kuid põhitegevus on kütte- ja ventilatsiooniprojektide tegemine.

Kuutasu on 15 eur, lisatrennid/laagripäevad on lisatasu eest. 2023/24 hooajal toetab tantsurühma tegevust Saku vald.

Lustipõnnide tantsurühma kunstiline juht ja treener on Kairi Koolme (kairi@lusti.ee), abitreeneriks on Siret Vaiklo, külalistreeneriks Reet Post jt. Küsimuste, sponsorluse ja esinemiskutsetega pöörduge julgelt Kairi poole!

Lustipõnni tantsurühma tegemisi:

  • Osalemine Tantsuolümpial Tartus 28.03.2024 (osalemist toetas Saku vald).